STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA INTENCJE MSZALNE MAPA DOJAZDU KONTAKT

PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
A.D. 2019 / 2020


1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje uczniów klas VIII. i trwa od września 2019 roku do maja 2020 roku. Sakramentu bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup w maju 2020 roku.

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania zakłada umocnienie na drodze chrześcijańskiego życia. Stąd udział w nabożeństwach i różnych formach życia Kościoła ma doprowadzić do dojrzałości w wierze. Dlatego kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału w następujących katechezach i nabożeństwach:

a) katecheza dla bierzmowanych (w każdy II i IV piątek miesiąca);
b) Msza św. w każdą niedzielę i święta (najlepiej o godz. 10,45);
c) spowiedź święta (raz w miesiącu);
d) różaniec w październiku (min. 15 razy);
e) roraty w Adwencie (min. 10 razy);
f) rekolekcje adwentowe w parafii (min. 1 dzień);
g) droga krzyżowa w Wielkim Poście (min. 5 razy);
h) gorzkie żale w Wielkim Poście (min. 5 razy);
i) rekolekcje szkolne w Wielkim Poście ( 3 dni);

3. Młodzież uczestniczy w powyższych katechezach i nabożeństwach, a swój udział potwierdza podpisami duszpasterzy w indeksach, które otrzyma we wrześniu 2019 roku.

4. Wymagane dokumenty do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

a) świadectwo chrztu (wszyscy);
b) w przypadku kandydata mieszkującego poza parafią NMP Królowej Polski w Ostrowie jest wymagane, oprócz świadectwa chrztu, pozwolenie własnego proboszcza na przyjęcie bierzmowania poza własną parafią;
c) pisemna opinia katechety dt. kandydata do bierzmowania.

Dokumenty o których mowa w pkt a i b należy dostarczyć w terminie do spotkania w październiku. Natomiast pisemna opinia katechety będzie potrzebna w maju 2020 roku.

5. Opiekunem kandydatów do bierzmowania jest ks. Paweł Jędrzejewski, wikariusz oraz p. Maria Juśkiewicz, katecheta. Ostateczną decyzję o przyjęciu do bierzmowania podejmuje Ksiądz Proboszcz Parafii po uzgodnieniu i opinii Księdza prowadzącego oraz Pani katechetki.

Ks. dr Zbigniew Cieślak, Proboszcz