STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT

PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
A.D. 2021


1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje uczniów klas VIII. i trwa od 4 października 2020 roku do maja 2021 roku. Sakramentu bierzmowania będzie udzielony w maju 2021 roku.

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania zakłada umocnienie na drodze chrześcijańskiego życia. Stąd udział kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału:
1) we Mszy św. w każdą niedzielę (najlepiej o godz. 10.45);
2) katechezie piątkowej (co drugi piątek miesiąca);
3) nabożeństwach w poszczególnych okresach liturgicznych:
    a) spowiedź święta (raz w miesiącu);
    b) różaniec w październiku (min.8 razy);
    c) roraty w Adwencie (min. 8 razy);
    d) rekolekcje adwentowe w parafii (min. 1 dzień – poniedziałek, 14 XII);
    e) droga krzyżowa w Wielkim Poście (min. 3 razy);
    f) gorzkie żale w Wielkim Poście (min. 3 razy);
    g) rekolekcje szkolne w Wielkim Poście ( 3 dni);

3. Młodzież uczestniczy w powyższych katechezach i nabożeństwach, a swój udział potwierdza podpisami duszpasterzy w indeksach.

4. Wymagane dokumenty do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
    a) odpis skrócony świadectwa chrztu (ad sacra);
   b) w przypadku kandydata mieszkającego poza parafią NMP Królowej Polski w Ostrowie jest wymagane, oprócz świadectwa chrztu, pozwolenie własnego proboszcza na przyjęcie bierzmowania poza własną parafią (termin do 15 XI 2020 r.).

5. Opiekunem kandydatów do bierzmowania jest ks. Zbigniew Cieślak, proboszcz parafii oraz p. mgr Maria Juśkiewicz, katecheta. Ostateczną decyzję o przyjęciu do bierzmowania podejmuje proboszcz Parafii po uzgodnieniu i opinii pani katechetki.

Ks. dr Zbigniew Cieślak, Proboszcz