STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT

PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
A.D. 2022


1. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje uczniów klas VIII. i trwa od września 2021 roku do maja 2022 roku. Sakramentu bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup w ostatnią niedzielę czerwca 2022 roku.

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania zakłada umocnienie na drodze chrześcijańskiego życia. Stąd udział kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału:
  1) we Mszy św. w każdą niedzielę (najlepiej o godz. 10.45);
  2) katechezie w każdą środę o godz. 18.45;
  3) nabożeństwach w poszczególnych okresach liturgicznych:
    a) spowiedź święta (raz w miesiącu);
    b) różaniec w październiku (min. 8 razy);
    c) roraty w Adwencie (min. 8 razy);
    d) rekolekcje adwentowe w parafii (min. 1 dzień );
    e) droga krzyżowa w Wielkim Poście (min. 3 razy);
    f) gorzkie żale w Wielkim Poście (min. 3 razy);
    g) rekolekcje szkolne w Wielkim Poście ( 3 dni);

3. Młodzież uczestniczy w powyższych katechezach i nabożeństwach, a swój udział potwierdza podpisami duszpasterzy w indeksach.

4. Wymagane dokumenty do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
  a) skrócony odpis świadectwa chrztu (ad sacra);
  b) w przypadku kandydata mieszkującego poza parafią NMP Królowej Polski w Ostrowie jest wymagane, oprócz świadectwa chrztu, pozwolenie własnego proboszcza na przyjęcie bierzmowania poza własną parafią (termin do 15 XI 2021 r.).

5. Opiekunem odpowiedzialnym za kandydatów do bierzmowania w tym roku jest ks. Piotr Wróbel. A prowadzącymi poszczególne grupy kandydatów są: ks. dr Zbigniew Cieślak, proboszcz, ks. Piotr Wróbel, wikariusz oraz p. mgr Maria Juśkiewicz, katecheta. Ostateczną decyzję o przyjęciu do bierzmowania podejmuje Ksiądz Proboszcz Parafii po uzgodnieniu i opinii katechety.

Ks. dr Zbigniew Cieślak, Proboszcz