STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT

PRZYGOTOWANIE
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
A.D. 20231. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania obejmuje uczniów klas VIII. i trwa od września 2022 roku do maja 2023 roku. Sakramentu bierzmowania udzieli Ksiądz Biskup w ostatnią niedzielę czerwca 2023 roku.

2. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania zakłada umocnienie na drodze chrześcijańskiego życia. Stąd udział kandydaci do bierzmowania są zobowiązani do udziału:
1) we Mszy św. w każdą niedzielę (najlepiej o godz. 10.45);
2) katechezie w każdy czwartek o godz. 18.45;
3) nabożeństwach w poszczególnych okresach liturgicznych:
a) spowiedź święta (raz w miesiącu);
b) różaniec w październiku (min. 8 razy);
c) roraty w Adwencie (min. 8 razy);
d) rekolekcje adwentowe w parafii (min. 1 dzień );
e) droga krzyżowa w Wielkim Poście (min. 3 razy);
f) gorzkie żale w Wielkim Poście (min. 3 razy);
g) rekolekcje szkolne w Wielkim Poście ( 3 dni);

3. Młodzież uczestniczy w powyższych katechezach i nabożeństwach, a swój udział potwierdza podpisami duszpasterzy w indeksach.

4. Wymagane dokumenty do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
a) skrócony odpis świadectwa chrztu (ad sacra);
b) w przypadku kandydata mieszkującego poza parafią NMP Królowej Polski w Ostrowie jest wymagane, oprócz świadectwa chrztu, pozwolenie własnego proboszcza na przyjęcie bierzmowania poza własną parafią (termin do 15 XI 2022 r.).

5. Opiekunem odpowiedzialnym za kandydatów do bierzmowania w tym roku jest ks. Grzegorz Szczygieł. A prowadzącymi poszczególne grupy kandydatów są: ks. dr Zbigniew Cieślak, proboszcz, ks. Grzegorz Szczygieł, wikariusz. Ostateczną decyzję o przyjęciu do bierzmowania podejmuje Ksiądz Proboszcz Parafii po uzgodnieniu i opinii katechety.

Ks. dr Zbigniew Cieślak, Proboszcz