STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT

TERMINY DODATKOWYCH BIERZMOWAŃ
W KATEDRZE KALISKIEJ 2021/2022


Zgodnie z dotychczasową praktyką w katedrze kaliskiej będzie udzielany sakrament bierzmowania w roku 2021/2022 w następujących terminach:

13 listopada 2021 roku
8 stycznia 2022 roku
12 marca 2022 roku
14 maja 2022 roku

Dodatkowe bierzmowanie jest przewidziane dla osób, które z różnych powodów wypadły ze zwyczajowego rytmu udzielania sakramentu bierzmowania we własnej parafii. Kandydaci zbierają się w kościele katedralnym w Kaliszu, ul. Kanonicka 5, o godz. 10.00.
Osoby kierowane do bierzmowania w katedrze z zasady nie powinny być w wieku szkoły średniej. Te osoby przyjmują sakrament bierzmowania z rówieśnikami we własnej parafii.

Kandydaci do bierzmowania powinni posiadać zaświadczenie zawierające dane osobowe z zapewnieniem o przygotowaniu, podpisane przez Księdza Proboszcza oraz opatrzone pieczęcią parafialną.

Ks. Marcin Papuziński, Kanclerz Kurii

Ks. dr Zbigniew Cieślak, Wikariusz Biskupi