STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT HISTORIA KOŚCIOŁA HISTORIA PARAFII HISTORY - EN. VERSION GESCHICHTE - DE. FASSUNG KS.M.KUTZNER MAREK LISIAK

Dawniej zbór ewangelicko-luterański, obecnie kościół katolicki, jest najstarszą, zachowaną w całości budowlą w Ostrowie.

Ludność wyznania ewangelickiego, sprowadzona do miasta przez Franciszka Bielińskiego ( właściciel Ostrowa w XVIII w.), stanowiła pod koniec XVIII w. około 50% mieszkańców.

1776 r.
Książę Michał Hieronim Radziwiłł (kolejny właściciel miasta) udzielił wspólnocie ewangelickiej zezwolenia na budowę zboru.

12 sierpnia 1777 r.
Położono kamień węgielny pod budowę kościoła.

13 czerwca 1778 r.
Cieśla Samuel Stark osadził szczyt drewnianej wieży kościoła.

2 października 1778 r.
Poświęcono zbór ewangelicki pw. Trójcy Świętej. Pierwszym pastorem został Erasmus Benjamin Hellwig z Leszna.

1786 r.
Zamontowano organy pochodzące z innego zboru.

Do 1806 r.
Plac przykościelny wykorzystywany był jako cmentarz ewangelicki.

1829 r.
Pobudowano pastorówkę (dziś probostwo).

1855-1857 r.
Postawiono nową, solidną, murowaną wieżę.

1940 r.
Dokonano licznych przeróbek wewnątrz świątyni.

Do 1945 r.
Świątynia należała do gminy ewangelickiej.

26 lipca 1945 r.
Z powodu opuszczenia miasta przez ludność wyznania ewangelickiego, zbór, jako mienie porzucone, został przekazany w zarząd i użytkowanie parafii katolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowie Wlkp (dawniej fara, dziś konkatedra).

4 grudnia 1945 r.
Wyświęcono kościół do celów liturgii rzymsko-katolickiej i nadano tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

1945-1959 r.
Świątynia służyła jako kościół filialny parafii pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Do 1948r. odprawiano tu nabożeństwa dla garnizonu ostrowskiego.

3 maja 1959 r.
Ks.abp Antoni Baraniak ustanowił przy kościele Ośrodek Duszpasterski, którego pierwszym rektorem został wikariusz parafii farnej ks. Mieczysław Kutzner.

2 maja 1969 r.
Kościół wpisano do rejestru zabytków województwa poznańskiego.

1 czerwca 1974 r.
Dekretem ks. abp Antoniego Baraniaka erygowano parafię pw.Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Mieczysław Kutzner.

1 lipca 1991 r.
Ks. Michał Milewski zostaje kolejnym proboszczem.

31 sierpnia 2016 r.
Ks. Michał Milewski przechodzi na emeryturę i zamieszkuje w Domu Księży Emerytów w Ostrowie Wlkp.

1 września 2016 r.
Ks. dr Zbigniew Cieślak nowym proboszczem naszej parafii