STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA INTENCJE MSZALNE MAPA DOJAZDU KONTAKT HISTORIA KOŚCIOŁA HISTORIA PARAFII HISTORY - EN. VERSION GESCHICHTE - DE. FASSUNG KS.M.KUTZNER MAREK LISIAK
PIERWSZY PROBOSZCZ NASZEJ PARAFII - KS. MIECZYSŁAW KUTZNER

Ks. Mieczysław Kutzner urodził się 30 grudnia 1918 roku w miejscowości Sączkowo w powiecie kościańskim w rodzinie Józefa i Kazimiery z domu Hubert. 12 stycznia 1919 został ochrzczony w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Przemęcie a jego rodzicami chrzestnymi zostali Władysław Kubliński z Kluczewa i Zofia Binias z Poznania.
1 wrzenia 1925 roku rozpoczął naukę w szkole ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Wolsztynie. Od 1 września 1929 kontynuował naukę w gimnazjum państwowym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wolsztynie, gdzie 22 maja 1937 roku złożył egzamin dojrzałości.
Po ukończeniu szkoły średniej dnia 1 października 1937 roku został przez kard. Augusta Hlonda przyjęty na I rok studiów w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie.
W chwili wybuchu II wojny światowej przebywał w Niepokalanowie gdzie 19 września wraz z kilkoma zakonnikami został aresztowany przez Niemców. Został wywieziony do Lambinowic(Lamsdorf)w powiecie niemodlinsim, następnie przebywał w obozie stalagu III B Amtitz w Gębicach w powiecie gubińskim poczym został przewieziony do Ostrzeszowa.
Zwolniony dnia 9 grudnia 1939 zamieszkał w Rogaszycach u swego krewnego – ks. Albina Kutznera. Podjął prace jako robotnik w cegielni „budy” w Ostrzeszowie, a od maja 1941 roku pracował jako miernik w urzędzie katastralnym w Wolsztynie. Jako podejrzany student został w pazdzierniku 1942 roku wywieziony do obozu przymusowej pracy w Wilhelhimenhof koło Oranienburga.
Po oswobodzeniu obozu dnia 22 kwietnia 1945 roku powrócił do Wolsztyna. Na początku maja 1945 roku ponownie wstąpił do Seminarium duchownego. 2 lutego 1947 otrzymał świecenia kapłańskie i z dniem 6 lutego rozpoczął prace duszpasterska jako wikariusz w Chodzieży, gdzie pracował jako katecheta, kapelan szpitala i sanatorium dla chorych na płuca.
Od dnia 1 września 1948 roku ks. Kutzner pełnił obowiązki katechety w państwowym gimnazjum i liceum oraz kapelana w Krotoszynie. Począwszy od 1 stycznia 1950 roku jako wikariusz w parafii p.w. św. Stanisława Biskupa w Ostrowie podjął pracę jako katecheta w państwowym gimnazjum i liceum w Ostrowie, objął również kierownictwo w konwikcie arcybiskupim przy ul Limanowskiego z poleceniem reorganizacji i przyjęcia na nowo męskiej młodzieży szkolnej na stancję.
W latach 1951-1960 katecheta w Państwowym Zakładzie Kształcenia Administracyjno-Handlowego, przemianowanego później na technikum ekonomiczne i zasadnicza szkole zawodową.
Od 1 marca 1951 roku do stycznia 1986 roku kapelan szpitala w Ostrowie Wlkp.
3 maja 1959 ks. arcybiskup Antoni Baraniak erygował ośrodek duszpasterski przy kościele NMP Królowej Polski i rektorem ośrodka mianował ks. Kutznera.
16 listopada 1965 roku ks. Kutzner zdał egzamin proboszczowski. 27 października został mianowany wice dziekanem dekanatu ostrowskiego 1 stycznia 1976 roku został dziekanem dekanatu ostrowskiego, funkcje ta pełnił do 1990 roku. Ze względu na stan zdrowia od 1 lipca 1991 roku przebywał na emeryturze.
Zmarł 28 września 2002 roku.
Pochowany został na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Ostrowie Wlkp.