STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA INTENCJE MSZALNE MAPA DOJAZDU KONTAKT

Ogólny Plan
przygotowań do I Komunii Świętej w 2017 r.


1. Termin Komunii świętej: 13 maja 2017 roku. Szkoła nr 4 godz. 11.00. Szkoła nr 5 godz. 13.00.

2. Do Komunii świętej przystępują dzieci zamieszkałe na terenie parafii. Dzieci z innych parafii potrzebują zgody własnego proboszcza oraz metryki chrztu. Obydwa dokumenty należy dostarczyć do końca października katechetkom lub ks. Dawidowi. W przypadku braku chrztu dziecka należy bezpośrednio zgłosić fakt księdzu proboszczowi do końca października.

3. W przypadku chrztu dziecka z naszej Parafii poza Parafią NMP Królowej Polski potrzebna jest zgoda tutejszego proboszcza oraz metryka chrztu z parafii gdzie dziecko zostało ochrzczone.

4. Zachęcamy dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych w październiku o godz. 17.00, Roratach w adwencie o godz. 17.00 oraz nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście o godz. 16.30. Dzieci obowiązkowo uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy świętej o godz. 12.00.

5. Parafia zobowiązuje się do zakupu jednakowego różańca, książeczki, medalika, Pisma świętego jako pamiątki Komunii św., oraz legitymacji 9 – pierwszych piątków miesiąca.

6. Terminy poświęceń dewocjonaliów:
  7 października – różańce, godz. 17,00;
  8 grudzień – medaliki, godz. 17.00;
  2 luty – świece (świeca od chrztu)
  12 marzec - książeczki, godz. 12,00;
  Koniec Białego Tygodnia - wręczenie Pisma Świętego i Legitymacje

7. W ostatnią niedzielę miesiąca spotykają się rodzice na Mszy Św. i katechezie o godz. 12.00. Terminy spotkań dla rodziców: 25 września 2016 – Spotkanie organizacyjne
  30 października 2016 - Katecheza I
  27 listopada 2016 – Katecheza II
  29 styczeń 2017 – Katecheza III
  26 luty 2017 – Katecheza IV
  26 marca 2017 – Katecheza V
  30 kwietnia 2017 – Spotkanie organizacyjne

8. W białym tygodniu odbędzie się wyjazd dzieci i rodziców na wspólna pielgrzymkę do Częstochowy lub Lichenia.

9. Koszty związane z zakupem dewocjonaliów zostaną podane później, np. w Wielkim Poście. Do I Komunii świętej dzieci przystępują w albach. Stroje można odkupić od starszych dzieci lub zamówić w miesiącu marcu. Termin zamawiania albo będzie podany na spotkaniu w ostatnią niedzielę lutego. Koszty dekoracji Kościoła i daru ołtarza zostaną podane w Wielkim Poście.

10. W innych kwestiach proszę kontaktować się z Księdzem Proboszczem po comiesięcznych katechezach lub z Księdzem Dawidem.

Bezpośredni Plan
przygotowań do I Komunii Świętej, 13 maja 2017 r.


1. I SPOWIEDŹ, sobota 22 kwietnia:
   godz. 9,00 – SP Nr 5;
   godz. 10,00 – SP Nr 4

2. PRÓBA, sobota 6 maja:
   godz. 9,00 – SP Nr 5;
   godz. 10,00 – SP Nr 4

3. ŚPIEW, niedziela 7 maja:
   godz. 12,00 – SP Nr 5 i SP Nr 4

4. PRÓBA + ŚPIEW, poniedziałek i wtorek, 8 i 9 maja:
   godz. 15,30 – SP Nr 5

5. PRÓBA + ŚPIEW, środa i czwartek, 10 i 11 maja:
   godz. 15,30 – SP Nr 4

6. II SPOWIEDŻ + Rodzice, piątek 12 maja:
   godz. 15,00 – SP Nr 5
   godz. 16,00 – SP Nr 4

7. I Komunia święta, sobota, 13 maja 2017 roku:
   godz. 11,00 – SP Nr 4;
   godz. 13,00 – SP Nr 5