STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA INTENCJE MSZALNE MAPA DOJAZDU KONTAKT

Ogólny Plan
przygotowań do I Komunii Świętej
2018 rok

1. Termin Komunii świętej: 12 maja 2018 roku - SP Nr 5 godz. 11.00 a SP Nr 4 godz. 13.00.

2. Do Komunii świętej przystępują zasadniczo dzieci zamieszkałe na terenie Parafii.

3. Mogą przystąpić dzieci z innych parafii, ale wtedy potrzebują zgodę własnego proboszcza oraz metrykę chrztu. Obydwa dokumenty należy dostarczyć do końca października katechetkom lub ks. Dawidowi. W przypadku braku chrztu dziecka należy bezpośrednio zgłosić fakt księdzu proboszczowi do końca października.

4. Jeśli natomiast dziecko z naszej Parafii chce przystąpić do I Komunii Św. w innej Parafii, to jest potrzebna zgoda miejscowego proboszcza oraz metryka chrztu z parafii gdzie dziecko zostało ochrzczone.

5. Zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w nabożeństwach różańcowych w październiku, Roratach w adwencie oraz nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. Minimum muszą uczestniczyć w 15 różańcach, 10 Roratach i 5 Drogach Krzyżowych (podpisy w Indeksach).

6. Dzieci obowiązkowo uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy świętej o godz. 12.00 (podpisy w Indeksach). Liturgię przygotowują co niedzielę dzieci wraz z katechetami (p. Renata, p. Bogumiła i ks. Dawid).

7. Parafia zobowiązuje się do zakupu jednakowego różańca, książeczki, medalika, Pisma świętego jako pamiątek Komunii św., oraz legitymacji 9. Pierwszych Piątków Miesiąca.

8. Terminy poświęceń dewocjonaliów:
    6 października – różańce
    I Niedziela Adwentu – książeczki
    8 grudnia– medaliki
    2 luty – świece (świeca od chrztu)
    Koniec Białego Tygodnia - wręczenie Pisma Św. i Legitymacji

9. W ostatnią niedzielę miesiąca spotykają się rodzice na Mszy Św. i katechezie o godz. 12.00. Terminy spotkań dla rodziców:
    1 października 2017 – Spotkanie organizacyjne
    29 października 2017 - Katecheza I
    26 listopada 2017 – Katecheza II
    28 styczeń 2018 – Katecheza III
    25 luty 2018 – Katecheza IV
    25 marca 2018 – Katecheza V
    22 kwietnia 2017 – Spotkanie organizacyjne

10. Ok. miesiąc przed I Komunią będzie I. Spowiedź dzieci, a dzień przed komunią II. Spowiedź. W tygodniu przed pierwszą Komunią św., odbędą się 3 próby związane z przebiegiem uroczystości.

11. W białym tygodniu odbędzie się wyjazd dzieci i rodziców na wspólna pielgrzymkę do Częstochowy.

12. Do I Komunii świętej dzieci przystępują w albach. Stroje można odkupić od starszych dzieci lub zamówić w miesiącu marcu. Termin zamawiania albo będzie podany na spotkaniu w ostatnią niedzielę lutego.

13. Koszty związane z I Komunią Św są następujące:
    a) dewocjonalia: książeczka, różaniec, medalik i Pismo Św.;
    b) dar rodziców i dzieci dla Parafii – proponujemy ufundowanie poduszek na ławki na poziomie empor / balkonów kościoła;
    c) kwiaty i dekoracja kościoła;
    d) zdjęcia i film z uroczystości.


14. W innych kwestiach proszę kontaktować się z Księdzem Proboszczem po comiesięcznych katechezach lub z Księdzem Dawidem lub z p. Renatą lub z p. Bogumiłą.