STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT

Ogólny Plan
przygotowań do I Komunii Świętej
8 maja 2021 rok

1. Termin Komunii świętej planujemy na sobotę 8 maja 2021 roku (sobota po II niedzieli maja):
I Grupa, godz. 11.00: kl. III A i III C ze SP nr 5;
II Grupa, godz. 13.00: kl. III B ze SP nr 5 + kl. III ze SP nr 4 + III. klasy z innych Szkół.

2. Do Komunii świętej przystępują zasadniczo dzieci zamieszkałe na terenie Parafii.

3. Mogą przystąpić dzieci z innych parafii, ale wtedy potrzebują zgodę własnego proboszcza oraz metrykę chrztu. Obydwa dokumenty należy dostarczyć do 30 października 2020 (mamy prawie miesiąc). W przypadku braku chrztu dziecka należy niezwłocznie zgłosić fakt księdzu proboszczowi własnej parafii, by przygotował chrzest dziecka.

4. Jeśli natomiast dziecko z naszej parafii chce przystąpić do I Komunii Św. w innej parafii, to jest potrzebna zgoda proboszcza naszej parafii na przyjęcie sakramentu poza własną parafią oraz metryka chrztu z parafii ,gdzie dziecko było ochrzczone.

5. Zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w nabożeństwach różańcowych w październiku, Roratach w adwencie oraz nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. Minimum dzieci uczestniczą w 15/30 różańcach, 10/20 Roratach, 3/5 Drogach Krzyżowych i 3/5 Gorzkich Żalach (podpisy w Indeksach, które otrzymają za tydzień).

6. Dzieci obowiązkowo uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy świętej o godz. 12.00 (podpisy w Indeksach). Liturgię przygotowują co niedzielę dzieci wraz z katechetami (p. Renata i p. Magdalena - SP Nr5 i p. Waldemar - SP Nr 4).

7. Parafia zobowiązuje się do zakupu jednakowego różańca, książeczki, medalika, Dyplomu i Pisma świętego jako pamiątek Komunii św., oraz legitymacji 9. Pierwszych Piątków Miesiąca.

8. Terminy poświęceń dewocjonaliów:
   25 października – różańce
   I Niedziela Adwentu 29 XI – książeczki
   6 grudnia – medaliki
   31 stycznia (przed 2 II) – świece (świeca od chrztu)
   Koniec Białego Tygodnia - wręczenie Pisma Św. Dyplomów i Legitymacji Pierwszych Piątków Miesiąca

9. W każdą niedzielę (co tydzień) miesiąca spotykają się rodzice na Mszy Św. i krótkiej katechezie o godz. 12.00.

10. W tygodniu przed I Komunią św. odbędą się próby liturgiczne związane z przebiegiem uroczystości i przede wszystkim I.Spowiedź dzieci (oraz ich rodziców i krewnych).

11. W białym tygodniu odbędzie się wyjazd dzieci i rodziców na wspólna pielgrzymkę do Częstochowy (tak planujemy, jeśli epidemia ustąpi).

12. Do I Komunii świętej dzieci przystępują w albach. Stroje liturgiczne można odkupić od starszych dzieci lub zamówić w miesiącu marcu. Termin zamawiania alb będzie podany na spotkaniu w lutym.

13. Koszty związane z I Komunią Św są następujące:
   a) dewocjonalia: książeczka, różaniec, medalik, pamiątka, dyplomy i Pismo Św.
   b) dar rodziców i dzieci dla Parafii – do ustalenia
   c) kwiaty i dekoracja kościoła;
   d) zdjęcia i film z uroczystości.

14. Parafia zajmuje się sprawami w pkt a. Natomiast komitet organizacyjny sprawami w pkt b, c i d.

15. Komitet organizacyjny składa się z duszpasterzy, katechetów i rodziców z tzw. trójki klasowej; ksiądz proboszcz wybiera członków Komitetu , zwołuje spotkania i im przewodniczy.

16. W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt z księdzem proboszczem, z księdzem Dawidem, z p. Renatą, p. Magdaleną lub p. Waldemarem.

Ks. dr Zbigniew Cieślak, proboszcz
ks. Dawid Wulbach, wikariusz