STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT

I Komunia Święta 2022

1. Termin Komunii świętej planujemy na: 7 maja 2022 roku (sobota po II niedzieli maja).

2. Do Komunii świętej przystępują zasadniczo dzieci zamieszkałe na terenie Parafii.

3. Mogą przystąpić dzieci z innych parafii, ale wtedy potrzebują zgodę własnego proboszcza oraz metrykę chrztu. Obydwa dokumenty należy dostarczyć do 15 XI 2021. W przypadku braku chrztu dziecka należy niezwłocznie zgłosić fakt księdzu proboszczowi własnej parafii, by przygotował chrzest dziecka.

4. Jeśli natomiast dziecko z naszej Parafii chce przystąpić do I Komunii Św. w innej Parafii, to jest też potrzebna zgoda proboszcza naszej Parafii na przyjęcie sakramentu poza własną parafią oraz metryka chrztu z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone.

5. Zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w nabożeństwach różańcowych w październiku, Roratach w adwencie oraz nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. Minimum dzieci uczestniczą w 10/30 różańcach, 10/20 Roratach, 3/5 Drogach Krzyżowych i 3/5 Gorzkich Żalach (podpisy w Indeksach, które otrzymają za tydzień).

6. Dzieci obowiązkowo uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy świętej o godz. 12.00 oraz krótkiej katechezie (podpisy w Indeksach). Liturgię przygotowują co niedzielę dzieci wraz z katechetami (p. Renata i p. Magdalena - SP Nr 5 i ks. Piotr - SP Nr 4).

7. Parafia zobowiązuje się do zakupu jednakowego różańca, książeczki, medalika, Dyplomu i Pisma świętego jako pamiątek Komunii św., oraz legitymacji 9. Pierwszych Piątków Miesiąca.

8. Terminy poświęceń dewocjonaliów będą podawane w ogłoszeniach parafialnych oraz co niedzielnych katechez.

9. W tygodniu przed I Komunią św. odbędą się próby liturgiczne związane z przebiegiem uroczystości i przede wszystkim I. Spowiedź dzieci (oraz ich rodziców i krewnych).

10. W białym tygodniu planujemy wyjazd dzieci i rodziców na wspólna pielgrzymkę do Częstochowy.

11. Do I Komunii świętej dzieci przystępują w albach. Stroje liturgiczne można odkupić od starszych dzieci lub zamówić w miesiącu marcu. Termin zamawiania alb będzie podany na spotkaniu w lutym.

12. Koszty związane z I Komunią Św są następujące:
  a) dewocjonalia: książeczka, różaniec, medalik, pamiątka, dyplomy i Pismo Św.
  b) dar rodziców i dzieci dla Parafii – do ustalenia
  c) kwiaty i dekoracja kościoła;
  d) zdjęcia i film z uroczystości.

13. Parafia zajmuje się sprawami w pkt a. Natomiast komitet organizacyjny I Komunii świętej sprawami w pkt 12 b, c i d.

14. Komitet organizacyjny składa się z duszpasterzy, katechetów i rodziców wybranych z tzw. trójek klasowych; ksiądz proboszcz wybiera członków Komitetu , zwołuje spotkania i im przewodniczy.

15. W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt z Księdzem Mateuszem, odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci, bądź z Księdzem Proboszczem, bądź z katechetami: Panią Renatą lub Panią Magdaleną.

Ks. dr Zbigniew Cieślak, proboszcz