STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT

Bezpośrednie przygotowania do I Komunii

sobota 29 IV, g. 9.00 - mycie okien w kościele (rodzice obydwu grup)

poniedziałek 8 V, g. 16.00 - Próba liturgiczna Sp Nr 4 + Szkoła Salezjanek
wtorek 9 V, g. 16.00 - Próba liturgiczna Sp Nr 5

środa 10 V, g. 16.00 - I Spowiedź Sp Nr 4 + Szkoła Salezjanek
czwartek 11 V, g. 16.00 - I Spowiedź Sp Nr 5

czwartek 11 V g. 18.30 - Sprzątanie kościoła (rodzice obydwu grup)

sobota 13 V, g. 11.00 - I KOMUNIA ŚW. - SP Nr 4 i Zespół Szkół Salezjanek i pozostałe
sobota 13 V, g. 13.00 - I KOMUNIA ŚW. - SP Nr 5

Ks. dr Zbigniew Cieślak, proboszcz

PRZYGOTOWANIE
I Komunia Święta 2023

1. Termin Komunii świętej planujemy na: 13 maja 2023 roku (sobota po II niedzieli maja).

2. Do Komunii świętej przystępują zasadniczo dzieci zamieszkałe na terenie Parafii.

3. Mogą przystąpić dzieci z innych parafii, ale wtedy potrzebują zgodę własnego proboszcza oraz metrykę chrztu. Obydwa dokumenty należy dostarczyć do 15 XI 2022. W przypadku braku chrztu dziecka należy niezwłocznie zgłosić fakt księdzu proboszczowi własnej parafii, by przygotował chrzest dziecka.

4. Jeśli natomiast dziecko z naszej Parafii chce przystąpić do I Komunii Św. w innej Parafii, to jest też potrzebna zgoda proboszcza naszej Parafii na przyjęcie sakramentu poza własną parafią oraz metryka chrztu z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone.

5. Zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w nabożeństwach różańcowych w październiku, Roratach w adwencie oraz nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. Dzieci uczestniczą minimum w 15/30 różańcach, 10/20 Roratach, 3/5 Drogach Krzyżowych i 3/5 Gorzkich Żalach (podpisy w Indeksach).

6. Dzieci obowiązkowo uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy świętej o godz. 12.00 oraz krótkiej katechezie (podpisy w Indeksach). Liturgię przygotowują co niedzielę dzieci wraz z katechetami. 7. Parafia zobowiązuje się do zakupu różańca, książeczki, medalika, Dyplomu i Pisma świętego jako pamiątek Komunii św., oraz legitymacji 9. Pierwszych Piątków Miesiąca.

8. Terminy poświęceń dewocjonaliów będą podawane w ogłoszeniach parafialnych.

9. W tygodniu przed I Komunią św. odbędą się próby liturgiczne związane z przebiegiem uroczystości, a przede wszystkim I. Spowiedź dzieci (oraz ich rodziców i krewnych).

10. W białym tygodniu planujemy wyjazd dzieci i rodziców na wspólna pielgrzymkę do Częstochowy.

11. Do I Komunii świętej dzieci przystępują w albach. Stroje liturgiczne można odkupić od starszych dzieci lub zamówić w miesiącu marcu. Termin zamawiania alb będzie podany na spotkaniu w lutym.

12. Koszty związane z I Komunią Św są następujące:
a) dewocjonalia: książeczka, różaniec, medalik, pamiątka, dyplomy i Pismo Św.
b) dar rodziców i dzieci dla Parafii – do ustalenia
c) kwiaty i dekoracja kościoła;
d) zdjęcia i film z uroczystości.

13. Parafia zajmuje się sprawami w pkt a. Natomiast komitet organizacyjny I Komunii świętej sprawami w pkt 12 b, c i d.

14. Komitet organizacyjny składa się z duszpasterzy, katechetów i rodziców wybranych z tzw. trójek klasowych; ksiądz proboszcz wybiera członków Komitetu , zwołuje spotkania i im przewodniczy. Komitet to stała grupa robocza i spotyka się raz w miesiącu (1.szy poniedziałek m-ca, godz. 19.15 w salce parafialnej).

15. W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem lub Księdzem Wikariuszem bądź Panią Renatą Katechetką.

Ks. dr Zbigniew Cieślak, proboszcz