STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKT

I Komunia Święta 2024

Roczny Plan Przygotowania


1. Termin Komunii świętej planujemy na: 11 maja 2024 roku, godz. 13.00 (sobota po II niedzieli maja).

2. Do Komunii świętej przystępują zasadniczo dzieci zamieszkałe na terenie Parafii.

3. Mogą przystąpić dzieci z innych parafii, ale wtedy potrzebują zgodę własnego proboszcza, a wszystkie skróconą metrykę chrztu (Ad Sacra). Obydwa dokumenty należy dostarczyć do 30 XI 2023. W przypadku braku chrztu dziecka należy niezwłocznie zgłosić fakt księdzu proboszczowi własnej parafii, by przygotował dziecko do chrztu.

4. Jeśli natomiast dziecko z naszej Parafii chce przystąpić do I Komunii Św. w innej Parafii, to jest z kolei potrzebna zgoda proboszcza naszej Parafii na przyjęcie sakramentu poza własną parafią oraz metryka chrztu z parafii, gdzie dziecko było ochrzczone.

5. Zachęcamy dzieci i rodziców do udziału w nabożeństwach różańcowych w październiku, Roratach w adwencie oraz nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście. Dzieci uczestniczą minimum w 15/30 różańcach, 10/20 Roratach, 3/5 Drogach Krzyżowych i 3/5 Gorzkich Żalach (podpisy w Indeksach).

6. Dzieci obowiązkowo uczestniczą w każdą niedzielę we Mszy świętej o godz. 12.00 oraz krótkiej katechezie (podpisy w Indeksach). Liturgię przygotowują co niedzielę rodzice dzieci wraz z katechetami.

7. Parafia zobowiązuje się do zakupu różańca, książeczki, medalika, Dyplomu i Pisma świętego jako pamiątek Komunii św., oraz legitymacji 9. Pierwszych Piątków Miesiąca.

8. Terminy poświęceń dewocjonaliów będą podawane w ogłoszeniach parafialnych.

9. W tygodniu przed I Komunią św. odbędą się próby liturgiczne związane z przebiegiem uroczystości, a przede wszystkim I. Spowiedź dzieci oraz ich rodziców i krewnych.

10. W białym tygodniu planujemy wyjazd dzieci i rodziców na wspólna pielgrzymkę do Częstochowy.

11. Do I Komunii świętej dzieci przystępują w albach. Stroje liturgiczne można odkupić od starszych dzieci lub zamówić nowe w marcu – pani krawcowa w slakach parafialnych pobierze miarę i dostarczy alby do Parafii. Termin zamawiania alb będzie podany na spotkaniu w lutym.

12. Koszty związane z I Komunią Św są następujące:
a) dewocjonalia: książeczka, różaniec, medalik, pamiątka, dyplomy i Pismo Św.
b) dar rodziców i dzieci dla Parafii – do ustalenia
c) kwiaty i dekoracja kościoła;
d) zdjęcia i film z uroczystości.

13. Parafia zajmuje się sprawami w pkt a. Natomiast komitet organizacyjny I Komunii świętej sprawami w pkt 12 b, c i d.

14. Komitet organizacyjny składa się z duszpasterzy, katechetów i rodziców wybranych z tzw. trójek klasowych; ksiądz proboszcz wybiera członków Komitetu , zwołuje spotkania i im przewodniczy. Komitet to stała grupa robocza i spotyka się raz w miesiącu (zasadniczo 1.szy poniedziałek m-ca, godz. 19.00 na probostwie).

15. W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem lub Panią Renatą Katechetką.

Ks. dr Zbigniew Cieślak, proboszcz
p. mgr Renata Henschel-Jelak, katecheta

kom