STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA INTENCJE MSZALNE MAPA DOJAZDU KONTAKTWykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych:

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)

 • dane o rodzicach (imiona, nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód)

 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, miejsce zamieszkania, zawód)

 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 • wszelkie dokumenty należy przynieść na 2 tygodnie przed uroczystością chrztu dziecka

 • w przypadku dziecka z poza naszej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania rodziców na udzielenie sakramentu

 • Bierzmowanie

 • metryka chrztu

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 • w przypadku dziecka z poza naszej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania rodziców na udzielenie sakramentu

 • Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

 • Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu

 • dowody osobiste

 • ostatnie świadectwo katechizacji

 • świadectwo bierzmowania

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

 • Pogrzeb Katolicki

 • akt zgonu

 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 • pogrzeb można zgłosić o każdej porze dnia

 • Sakrament Chorych

 • w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9.00

 • w przypadku osoby umierającej o każdej porze