STRONA GŁÓWNA OGŁOSZENIA MAPA DOJAZDU KONTAKTWykaz dokumentów wymaganych w Biurze Parafialnym do przyjęcia Sakramentów świętych

Sakramenty, sakramentalia i wszelkie posługi duszpasterskie przyjmujemy we własnym kościele parafialnym i we własnej parafii, tj. parafii aktualnego miejsca zamieszkania, które może być różne od miejsca cywilnego zameldowania.
Poza własną parafią nie można przyjąć sakramentów jak tylko za pisemną zgodą własnego proboszcza, a ta może być udzielona jedynie na podstawie racjonalnej przyczyny (czyli obiektywnie ważnej i zasadnej).

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)

 • dane rodziców lub opiekunów prawnych dziecka

 • aktu ślubu kościelnego rodziców / opiekunów prawnych (odpis)

 • dane rodziców chrzestnych

 • zaświadczenia od proboszcza parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o tym, iż spełniają wymogi prawa kościelnego dla rodziców chrzestnych (ukończony 16 rok życia, przyjęte bierzmowanie, osoba wierząca, praktykująca i żyjąca z godnie z nauką Kościoła)

 • w/w dokumenty należy przedstawić najpóźniej na 2 tygodnie przed uroczystością chrztu dziecka

 • w przypadku dziecka, którego rodzice mieszkają poza naszą parafią potrzebna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza własną parafią

 • sakramentu chrztu świętego udzielamy w każdą sobotę o godz. 18.00 oraz w każdą niedzielę o godz. 12.00

 • w piątek przed dniem chrztu świętego o godz. 18.00 jest okazja do spowiedzi św. dla rodziców i chrzestnych, a o godz. 18.30 katecheza chrzcielna

 • Bierzmowanie

 • metryka chrztu (odpis)

 • zaświadczenie o udziale w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

 • w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

 • w przypadku kandydata z poza naszej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania rodziców na udzielenie sakramentu poza własną parafią

 • Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

 • w przypadku dziecka z poza naszej parafii potrzebna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania rodziców na udzielenie sakramentu poza własną parafią

 • Małżeństwo

 • aktualne metryki chrztu obojga narzeczonych

 • świadectwo bierzmowania

 • dowody osobiste

 • ostatnie świadectwo katechizacji

 • zaświadczenie o ukończeniu katechez przedmałżeńskich

 • zaświadczenie ukończenia spotkań w Poradni Życia Rodzinnego

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej już zawarto związek cywilny

 • Pogrzeb Katolicki

 • akt zgonu

 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i Komunii Świętej w formie wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 • pogrzeb można zgłosić o każdej porze dnia osobiście lub telefonicznie (tel. parafialny: 72.99.77.366)

 • Sakrament Chorych

 • odwiedziny osób chorych i starszych mają miejsce zasadniczo w pierwszą sobotę miesiąca od godziny 9.00

 • w przypadku osoby umierającej wizyta kapłana jest możliwa o każdej porze - należy powiadomić duszpasterzy osobiście lub telefonicznie (tel. parafialny: 72.99.77.366)